Maniseminari.lv iespējams norēķināties:
- Izmantojot Swedbankas banklink
- Veicot pārskaitījumu no jebkuras bankas.
- Maksājums ar VISA, MasterCard, Maestro vai Visa Electron (ar American Express kartēm noreķināties nav iespējams)
- Skaidrā naudā apmeklējot pasakumu, ja pasakuma organizātors parēdz iespēju maksāt uz vietas. (Izmantojot maniseminari.lv starpniecību, ar skaidu naudu noreķināties nav iespējams) 

Veicot maksājumu ar karti:
Pēc pasūtījuma veikšanas uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet elektronisko biļeti (e-biļete). 
Šī informācija būs redzama arī uz ekrāna pasūtījuma procesa pēdējā posmā.

Veicot parskaitījumu no jebkuras bankas:
Pēc pasūtījuma veikšanas uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet avansa rēķinu.
Lūgums veikt priekšapmaksas rēķina apmaksu, kā maksājuma mērķi norādot pasūtījuma numuru. 
Pasūtījuma apmaksu jāveic 3 darba dienu laikā. Maksājuma nesaņemšanas gadījumā, norādītajā laika periodā, Jūsu pasūtījums tiks anulēts.