ATBILDĪBA
Maniseminari.lv ir atbildīgs tikai par Pasākumu ieejas biļešu tirdzniecību.
Maniseminari.lv uzņemas pilnu atbildību, par iegādātajām Pasākuma ieejas biļetēm, Pasākuma atcelšanas gadījumā, atbilstoši LR likumdošanai un labai komercpraksei.
Maniseminari.lv pasākuma atcelšanas gadījumā atmaksā tikai biļetes nominālo vērtību.
Maniseminari.lv neuzņemas atbildību par nozaudētām biļetēm. Biļetes netiek dublētas un/vai izsniegtas to kopijas.
Maniseminari.lv nav atbildīgs par pasākuma saturu un/vai kvalitāti. Par Pasākuma saturu un/vai kvalitāti atbildīgs ir Pasākuma rīkotājs. Pasākuma rīkotāja nosaukums un Reģ. Nr. ir norādīts uz biļetes.


LIETOTĀJA SNIEGTO ZIŅU IZMANTOŠANA
LIETOTĀJS labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas biļešu iegādei Maniseminari.lv interneta veikalā un to piegādei.
LIETOTĀJS pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
LIETOTĀJA sniegtās ziņas Maniseminari.lv izmanto tikai LIETOTĀJA interesēs. Trešajām personām ziņas par LIETOTĀJU ir pieejamas tikai Likuma noteiktajā kārtībā.
LIETOTĀJS ir atbildīgs par sava lietotājvārda un/vai paroles izmantošanu.